סקירות - בלוג

אשתדל להביא לביטוי את נסיוני המקצועי, ואת נסיוני בכתיבה (במסגרות אקדמאיות ותעסוקתיות),  בסקירות שאפרסם מעת לעת, במגוון תחומים. תמיד אהיה פתוח להצעות…

אני מקפיד על כתיבה מקורית – ובלי "לשאול" (בוודאי שלא בלי "קרדיט") מאחרים (ואם זה יקרה, אזי בתום לב).

אני שם דגש על סקירות פרקטיות – ובמידת האפשר, בליווי דוגמאות המושתתות על נסיוני האישי.

בין אם הסקירות תמציתיות או מקיפות, אשתדל שהן תהיינה מעמיקות ולא שטחיות, "לצאת ידי חובה" (ולעתים אפנה ל"קישורים" או לקבצים מצורפים, להרחבה או להצגת נספחים מעניינים). אני מאמין כי גם לנושא "צר", יכולים להיות היבטים (לעתים לא שגרתיים, ואפילו "פיקנטיים") הראויים לכל הפחות ל"אזכור" – ואשתדל שלא להותיר "אבן שלא נהפכה"…

כל סקירה נכתבת לאור המציאות (כפי שמוכרת לי…) בעת הכתיבה. יתכן, למשל, כי חלק מפסקי הדין שמוזכרים בסקירות, נהפכו בערעור, או שכבר אינם משקפים את ההלכה המשפטית התקפה. אשתדל (אך לצערי, לא תמיד אצליח) להוסיף מעת לעת עדכונים, תוספות והשלמות לסקירות המקוריות (לצד סקירות "דיו-מה" – סקירות קצרות בעניני דיומא=אקטואליה) – עפי"ר מדובר יהיה בסקירה של פסקי דין שפורסמו לאחר פרסום הסקירות המקוריות. וכן, אי אפשר להימנע לגמרי מטעויות – אך צריך לשאוף לתיקונן…

בציטוטים שמובאים מפסקי דין, אני מרשה לעצמי לעתים לערוך שינויי כתיב, לתקן טעויות קלות, ובד"כ, הדגשות נוספו על ידי (בעוד שהדגשות שהיו במקור – הושמטו), וכו'. אבהיר גם כי לא ייצגתי באף אחד מן ההליכים הנזכרים בסקירות (שרובם פורסמו ב"נבו"), אלא אם ייכתב במפורש אחרת.

סקירות נוספות שלי מתפרסמות מעת לעת בפורטל "משפחה בהשראה".

כל הזכויות שמורות לעו"ד דגן רותם, ואין לעשות שימוש באיזו מן הסקירות ו/או בצרופותיהן ללא אישור בכתב ומראש.

יודגש, כי הסקירות תמיד כלליות, לא ממצות ולא מחייבות, ואין בהן משום חוות-דעת או יעוץ משפטי; וממילא, בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת יעוץ משפטי מעו"ד  ("להסרת ספק", פניות טלפוניות/בדוא"ל לקבלת "יעוץ", לא ייענו).

דילוג לתוכן