סקירות - בלוג

אשתדל להביא לביטוי את נסיוני המקצועי, ואת נסיוני בכתיבה (במסגרות אקדמאיות ותעסוקתיות),  בסקירות שאפרסם מעת לעת, במגוון תחומים. תמיד אהיה פתוח להצעות…

אני מקפיד על כתיבה מקורית – ובלי "לשאול" (בוודאי שלא בלי "קרדיט") מאחרים (ואם זה יקרה, אזי בתום לב).

אני שם דגש על סקירות פרקטיות – ובמידת האפשר, בליווי דוגמאות המושתתות על נסיוני האישי.

בין אם הסקירות תמציתיות או מקיפות, אשתדל שהן תהיינה מעמיקות ולא שטחיות, "לצאת ידי חובה" (ולעתים אפנה ל"קישורים" או לקבצים מצורפים, להרחבה או להצגת נספחים מעניינים). אני מאמין כי גם לנושא "צר", יכולים להיות היבטים (לעתים לא שגרתיים, ואפילו "פיקנטיים") הראויים לכל הפחות ל"אזכור".

כל סקירה נכתבת לאור המציאות בעת הכתיבה. אשתדל (אך לצערי, לא תמיד אצליח) להוסיף מעת לעת עדכונים, תוספות והשלמות לסקירות המקוריות (לצד סקירות "דיו-מה" – סקירות קצרות בעניני דיומא=אקטואליה). וכן, אי אפשר להימנע לגמרי מטעויות – אך צריך לשאוף לתיקונן…

סקירות נוספות שלי מתפרסמות מעת לעת בפורטל "משפחה בהשראה".

כל הזכויות שמורות לעו"ד דגן רותם, ואין לעשות שימוש באיזו מן הסקירות ו/או בצרופותיהן ללא אישור בכתב ומראש.

יודגש, כי הסקירות תמיד כלליות, לא ממצות ולא מחייבות, ואין בהן משום חוות-דעת או יעוץ משפטי; וממילא, בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת יעוץ משפטי מעו"ד  ("להסרת ספק", פניות טלפוניות/בדוא"ל לקבלת "יעוץ", לא ייענו).

דילוג לתוכן