תזכיר תיקון ל"תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה)"

[עדכון 17.4.19]

סקירת "דיו-מה" קצרצרה, שענינה תזכיר החוק בעל השם הארוך – "טיוטת תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע"ט-2019"…

 

באתר "קשרי ממשל" מתפרסמים תזכירי חוקים ותקנות, שמשרדי הממשלה מבקשים לקדם; וניתנת לציבור אפשרות להגיב ולהעיר.

ב-27.1.19 התפרסמה באתר "טיוטת תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע"ט-2019" – עליה ניתן להגיב עד 17.2.19.

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974, מתייחס, בין היתר, לאופן "הבטחת כספי הקונה", וקובע כי "מוכר" (מונח שהגדרתו בחוק רחבה) לא יקבל מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכומים מסוימים, אלא אם נתן את אחת ה"בטוחות" עפ"י החוק (בד"כ ערבות בנקאית, ולחלופין פוליסת ביטוח, שעבוד, הערת אזהרה או רישום). מדובר כמובן בתאור פשטני וחלקי מאד.

כאשר כספי הקונה אינם מובטחים באמצעות ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח – שיעורי התשלומים המקסימליים (אחוז ממחיר הדירה), קבועים בתוספת לתקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), התשל"ה-1975 – ונגזרים משלבי הבניה ("לוח תשלומים").

לפי דברי ההסבר שנלוו לטיוטה שפורסמה, משרד הבינוי והשיכון בדק את הנתונים שהיוו בסיס ללוח התשלומים, כפי שנקבע ב-1975, ומצא כי קיים צורך לעדכנו, בהתבסס על קצב התקדמות הבניה, על פי שיטות הבניה כיום; וכן, כי ישנו צורך לקבוע לוח תשלומים ייעודי, עבור פרוייקטים של התחדשות עירונית מסוג חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38/1).

בטיוטה שפורסמה, מוצע להחליף (ביחס לעסקאות עתידיות) את התוספת הנ"ל, ולקבוע לוחות תשלומים חדשים (וכן הגדרות למונחים שונים, המופיעים בלוחות התשלומים).

עדכון: התיקון לתקנות פורסם בתאריך 16.4.19 (קובץ התקנות 8208) ויהיה בתוקף 30 ימים לאחר הפרסום.

***

 הסקירה לעיל הינה כללית, לא ממצה ולא מחייבת, ואין בה משום חוות-דעת או יעוץ משפטי; וממילא, בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת יעוץ משפטי מעו"ד.

 אין לעשות שימוש בסקירה ללא אישור בכתב ומראש מעו"ד דגן רותם.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן