הצבת מצלמות בבתי חולים גריאטריים

סקירת "דיו-מה" – בהמשך לסקירה שעסקה באישור "חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות":

 

ב-31.12.18 (סמוך לאישור "חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות", שנדון בסקירה נפרדת), אושרה בכנסת בקריאה שלישית הצעת חוק לתיקון "פקודת בריאות העם".

מדובר במיזוג של שתי הצעות חוק:

הצעת חוק (ממשלתית) לתיקון "פקודת בריאות העם" שכותרתה "התקנת מצלמות בבתי חולים לשם הגנה על חסרי ישע";

והצעת חוק פרטית, "חובת התקנת מצלמות במחלקות האשפוז הסיעודי".

בעקבות התיקון נוסף ל"פקודת בריאות העם" פרק שכותרתו "התקנת מצלמות לשם הגנה על מאושפזים בבית חולים גריאטרי", ואשר מטרתו "לאתר ולמנוע פגיעה במאושפזים בבית חולים גריאטרי באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של המאושפזים, של העובדים בבית החולים ושל כל אדם אחר הנמצא בבית החולים".

***

 הסקירה לעיל הינה כללית, לא ממצה ולא מחייבת, ואין בה משום חוות-דעת או יעוץ משפטי; וממילא, בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת יעוץ משפטי מעו"ד.

 אין לעשות שימוש בסקירה ללא אישור בכתב ומראש מעו"ד דגן רותם.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן